Cyngor Cymuned - Community Council Cefn Meiriadog

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Cefn

Meiriadog

Mae Cyngor Cymuned Cefn Meiriadog yn cwmpasu ardal Cefn Meiriadog ger Llanelwy. Mae’r Cyngor Cymuned yn gorff etholedig o 7 cynghorydd sy'n dod o amrywiaeth o gefndiroedd, sy’n gweithio’n ddi-dal ac yn hollol wirfoddol er budd y gymdogaeth maent yn byw ynddo yn ogystal a buddianau y trigolion lleol. Rydym yn cyfarfod bob yn ail fis, ar yr Nos Fawrth olaf, am 7.00y.h. yn Festri'r Capel. Mae gennym gaderiydd etholedig, is-gadeirydd a chlerc sy'n gyfrifol am gadw cofnodion a gohebiaeth. Bydd ein cynghorydd sirol hefyd yn bresennol yn ein cyfarfodydd. Yn ystod ein cyrfarfodydd byddwn yn ymdrin a materion lleol sydd o bwys i’r gymuned - megis llwybrau cyhoeddus, ffyrdd, draeniaid, adeiladau, a unrhyw gwynion byddwn wedi ei dderbyn gan y cyhoedd. Byddwn yn rhoi barn ar geisiadau cynllunio cyn danfon ein sylwadau i’r Cyngor Sirol. Byddwn yn achlysurol yn derbyn ymwelwyr i’r cyfarfodydd megis ein Plismon cymunedol neu ein A.S. lleol. Cynhelir y pwyllgorau i gyd yn ddwyieithog ac mae croeso i unrhyw un o’r cyhoedd fod yn bersennol yn y cyfarfodydd

Cyngor Cymuned Cefn Meiriadog Community Council © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyngor Cymuned - Community Council Cefn Meiriadog

Croeso i wefan Cyngor Cymuned

Cefn Meiriadog

Mae Cyngor Cymuned Cefn Meiriadog yn cwmpasu ardal Cefn Meiriadog ger Llanelwy. Mae’r Cyngor Cymuned yn gorff etholedig o 7 cynghorydd sy'n dod o amrywiaeth o gefndiroedd, sy’n gweithio’n ddi-dal ac yn hollol wirfoddol er budd y gymdogaeth maent yn byw ynddo yn ogystal a buddianau y trigolion lleol. Rydym yn cyfarfod bob yn ail fis, ar yr Nos Fawrth olaf, am 7.00y.h. yn Festri'r Capel. Mae gennym gaderiydd etholedig, is-gadeirydd a chlerc sy'n gyfrifol am gadw cofnodion a gohebiaeth. Bydd ein cynghorydd sirol hefyd yn bresennol yn ein cyfarfodydd. Yn ystod ein cyrfarfodydd byddwn yn ymdrin a materion lleol sydd o bwys i’r gymuned - megis llwybrau cyhoeddus, ffyrdd, draeniaid, adeiladau, a unrhyw gwynion byddwn wedi ei dderbyn gan y cyhoedd. Byddwn yn rhoi barn ar geisiadau cynllunio cyn danfon ein sylwadau i’r Cyngor Sirol. Byddwn yn achlysurol yn derbyn ymwelwyr i’r cyfarfodydd megis ein Plismon cymunedol neu ein A.S. lleol. Cynhelir y pwyllgorau i gyd yn ddwyieithog ac mae croeso i unrhyw un o’r cyhoedd fod yn bersennol yn y cyfarfodydd

Cyngor Cymuned Cefn Meiriadog Community Council © 2022

Website designed and maintained by H G Web Designs