Cyngor Cymuned - Community Council Cefn Meiriadog

Cynghorwyr

Martin Barlow 5 Maes Robert, Cefn Meiriadog, St. Asaph, LL17 0HR martinbarlow16@gmail.com - 01745 583241 - 07713 328645 Meirick Lloyd Davies Gwelfryn, 1 Ffordd Glasgoed, Cefn Meiriadog, Abergele, LL22 9DW mlld2@netscape.net - 01745 582740 - 07799 034361 Huw Evans Tan-y-Graig, Cefn Meiriadog, Llanelwy, LL17 0HF huwhevans8@btconnect.com - 01745 582215. Trefor Hughes Tyddyn Harris, Cefn Meiriadog, Llanelwy, LL17 0HD hughestrefor@gmail.com - 07801 015059 Karin Jones Garden Cottage, Bontnewydd, St. Asaph, LL17 0HH karinkhj@aol.co.uk - 07899 840804 Robert Henry Roberts Bryn Tirion, 12 Cae Onnen, Glascoed, Abergele, LL22 9DP llinos@llinosroberts.plus.com - 01745 582204 Dennis Williams 5 Mairwen, Cefn Meiriadog, St. Asaph, LL17 0HB denniswil2000@yahoo.co.uk - 01745 583833 - 07779 592454. Gwyn Davies (Clerc) 11 Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun, LL15 2AU ifandavies18@yahoo.co.uk - 01824 750283 - 07887 955613.

Cyngor Cymuned Cefn Meiriadog Community Council © 2021 Website designed and maintained by H G Web Designs

Agenda

Cliciwch ar y linc isod i lwytho agenda y cyfarfod priodol: Cefn Agenda 25.02.20 Cefn Agenda 10.12.19 Cefn Agenda 22.10.19 Cefn Agenda 17.09.19 Cefn Agenda 28.05.19

Cyfarfodydd Nesaf

Dyddiadau'r Cyngor ar gyfer 2020 (i gychwyn am 7.00 o'r gloch): I’w gadarnhau

Dogfennau

Cliciwch ar y linc isod i lwytho y pdf priodol: Hysbysiad o atal grantiau 2020
Cyngor Cymuned - Community Council Cefn Meiriadog

Cynghorwyr

Martin Barlow 5 Maes Robert, Cefn Meiriadog, St. Asaph, LL17 0HR martinbarlow16@gmail.com - 01745 583241 - 07713 328645 Meirick Lloyd Davies Gwelfryn, 1 Ffordd Glasgoed, Cefn Meiriadog, Abergele, LL22 9DW mlld2@netscape.net - 01745 582740 - 07799 034361 Huw Evans Tan-y-Graig, Cefn Meiriadog, Llanelwy, LL17 0HF huwhevans8@btconnect.com - 01745 582215. Trefor Hughes Tyddyn Harris, Cefn Meiriadog, Llanelwy, LL17 0HD hughestrefor@gmail.com - 07801 015059 Karin Jones Garden Cottage, Bontnewydd, St. Asaph, LL17 0HH karinkhj@aol.co.uk - 07899 840804 Robert Henry Roberts Bryn Tirion, 12 Cae Onnen, Glascoed, Abergele, LL22 9DP llinos@llinosroberts.plus.com - 01745 582204 Dennis Williams 5 Mairwen, Cefn Meiriadog, St. Asaph, LL17 0HB denniswil2000@yahoo.co.uk - 01745 583833 - 07779 592454. Gwyn Davies (Clerc) 11 Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun, LL15 2AU ifandavies18@yahoo.co.uk - 01824 750283 - 07887 955613.

Agenda

Cliciwch ar y linc isod i lwytho agenda y cyfarfod priodol: Cefn Agenda 25.02.20 Cefn Agenda 10.12.19 Cefn Agenda 22.10.19 Cefn Agenda 17.09.19 Cefn Agenda 28.05.19

Cyfarfodydd Nesaf

Dyddiadau'r Cyngor ar gyfer 2020 (i gychwyn am 7.00 o'r gloch): I’w gadarnhau

Cyngor Cymuned Cefn Meiriadog Community Council © 2021

Website designed and maintained by H G Web Designs

Dogfennau

Cliciwch ar y linc isod i lwytho y pdf priodol: Hysbysiad o atal grantiau 2020